torsdag 20. august 2015

Mellomtrinn


Jeg har jo lenge tenkt å skrive et innlegg men jo lengre man venter...

Oppstart mellomtrinn med femte klasse gikk relativt bra. En del av ressursene funket ikke så godt. Ledelsen er derimot mye bedre så potensialet er der. Kontaktlærer og spesialpedagog er engasjerte og ønsker å bidra til at alt fungerer så godt som mulig.

Vi insisterte blant annet derfor på at vår datter alltid er med i klassens undervisning så langt det er mulig og kun har enkelte sekvenser en-en med spesped, så lite som mulig alene med assistent. Det har fungert godt. Hun selv er aller mest fornøyd når hun er i klasserommet sammen med klassekameratene. Kanskje gjør hun litt andre og enklere oppgaver i fagene, men hun er likevel en av de andre.

Vi forsøker å forberede nye temaer for skolen med å lage memory-spill av nye og ukjente ord. Vi spiller hjemme og legger i mappe i sekken slik at hun kan spille på Aktivitetsskolen og i lekselesning også.

Ellers er vi lykkelige over å ha fått etablert en støttekontakt i en kjær venninne av Martine som nå studerer til lærer og spesialpedagog. Jubelropene fra vår datter når de møtes er fantastiske!

Nå er vi klare for et nytt skoleår, sjette klasse.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar